Vastemõisa rahvamaja koduleht kuni aastani 2014

Vastemõisa rahvamaja koduleht kuni aastani 2014

Vastemõisa küla
Suure-Jaani vald
71301 Viljandimaa
telefon: 439 7390
registrikood: 75009906
e-post: kul.vastemoisa@suure-jaani.ee
Juhataja Rein Luup, telefon +372 526 4590

Vastemõisa rahvamaja uus kodulehekülg

 

 

Vastemõisa rahvamaja TV3 seitsmestes uudistes